tirsdag 11. mai 2010

Ødeleggende...

Sladder og baksnakking var tydeligvis ikke noe ukjent tema da Bibelen ble skrevet heller:

Dette skal du minne om, og for Guds ansikt skal du pålegge dem å unngå ordkrig. Det tjener ikke til noe og virker ødeleggende på dem som hører på. Sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud! Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men som legger fram sannhetens ord på rett måte. Vend ryggen til det ugudelige og tomme snakket. For de som taler slik, går bare lenger og lenger i ugudelighet, og deres ord vil spre seg som koldbrann.
(2. Tim. 2, 14-17).

Jeg skal ikke si at jeg aldri har sladret eller baksnakket, for det har jeg gjort. Dessverre... Det er lett å falle for fristelsen, særlig om jeg er sammen med noen som sladrer/baksnakker. En blir liksom sugd inn i det... Men jeg prøver å la være! Og jeg prøver å stoppe andre som baksnakker! For det er som det står i Bibelen - det sprer seg som koldbrann. Og om det går koldbrann i en kroppsdel, da må det gjøres noe fort, for det sprer seg. Koldbrann skyldes mangel på blodtilførsel, altså mangel på det som er friskt og livgivende. Og koldbrann kan i verste fall føre til at kroppsdeler må amputeres eller at personen dør.

Her ser jeg klart paralleller til vennegjenger/menigheter osv. hvor sladder og baksnakking får råde. Man må øke "blodtilførselen" ved å ta tak i det og sammen forebygge på forskjellige vis. Ellers vil det være ødeleggende, ja rett og slett dødelig for fellesskapet... Jeg mener at om du ikke har noe positivt å si om et menneske, så kan du ti stille. Og har du noe uoppgjort med en annen, noe du ikke er enig i f.eks., så tar du det opp med rette vedkommende. Du skal ikke si noe om en person som du ikke tør å si direkte til han/henne.

Ja... Det var noen tanker jeg har jobbet med en stund...

Ingen kommentarer: