søndag 22. juli 2012

22. juli

I løpet av livet opplever vi vonde ting. Opplevelser som setter spor, som gjør at datoen da det skjedde aldri blir den samme. I de fleste sammenhenger er det snakk om opplevelser som berører kun en liten mengde mennesker. Men noen ganger skjer det ting som setter spor i en hel nasjon, ja, kanskje til og med i en hel verden. Jeg kan si for eksempel 9. april, 8. mai. Du skjønner tegninga. I fjor ble 22. juli en sånn dato for Norge.La oss fortsette å ta vare på vårt lille land. La oss fortsette å ta vare på hverandre, vi som bor i dette lille, vakre landet.